Pristup

Prilagodjena rešenja za optimizaciju i koordinaciju svim Vašim carinskim operacijama

Korak napred ka nultom riziku i optimizaciji Vaših finansijkih tokova

Da li Vaše poslovanje zahteva poštovanje svih carinskih procedura i usaglašenost sa regulativama ? 
Svaki dan naši eksperti dizajniraju i koordiniraju asortimanom usluga obezbedjujjući kontrolu i vidljivost i smanjujući fragmentaciju evropskih I medjunardonih tokova. 

Brexit: Naša carinska rešenja

Saznajte:

 • Organizujte Vaše pošiljke od/do Ujedinjenog kraljevstva
  • 10 najboljih praksi GEFCO-a
  • Brexit check lista
 • Kako to funkcioniše?
  • Vaše operativne aktivnosti iz Ujedinjenog Kraljevstva to Evropske unije
  • Šta je francuska pametna granica? 
  • Vaše operativne aktivnosti iz Evropske unije do Ujedinjenog Kraljevstva
    
Pogledajte više

Raznolika rešenja carinskih operacija od strategijskog do operativnog nivoa

Kompleksno upravljanje, obezbedjenje I ubrzanje Vasih tokova 
GEFCO, sertifikovani Ovlasceni Ekonomski Operater (AEO) u 17 zemalja, poseduje više od 50 godina iskustva u oblasti carinskih operacija 
Zahvaljujuci ekspertizi u kreiranju internacionalnih tokova,podržani medjunarodnom mrežom lokalnih eksperata i jedinstvenim informacionim sistemom, naši timovi upravljaju širokim  asortimanom rešenja, od strategijskih do operativnih. 

Naš spektar rešenja:

 • Nadzor regulativa
 • Revizija carinskih operacija, projektovanje i optimizacija tokova 
 • Dizajniranje optimalnih i prakticnih rešenja:povezana skladišta, ulazni I izlazni procesi, jedinstvena rešenja carinskih operacija  
 • Upravljanje pratećom dokumentacijom
 • Podrška carinskoj klasifikaciji i utvrdjivanju porekla 
 • Procena carisnkih obaveza
 • Carinske operacije: uvozne/izvozne deklaracije, tranzit, TIR I ATA karnet, deklaracija prometa robe
 • Izveštavanje i ključni indikatori performansi 
 • Centralizovana koordinacija medjunarodnih carinskih operacija putem internacionalnih  kontrolnih centara  

Specijalizovani kontrolni centri za carinska rešenja

Medjunarodna centralizovana koordinacija carinskih operacija 
Zahvaljujuci ekspertizi kontrolnih centara  u carinskim aktivnostima i jedinstvenom kontaktu, sinhronizovacemo sve Vaše carinske operacije 
Naši kontrolni centri se baziraju na ekspertizi timova  koji rade u medjunarodnom okruženju i jedinstvenom informacionom sistemu 
Naši kontrolni centri omogućavaju Vam da ostvarite prednost na osnovu pojednostavljenih carinskih aktivnosti i skraćenog vremena isporuke

Nase usluge:

 • Podrška Vašim multinacionalnim  zahtevima za carinjenje
 • Praćenje carinskih operacija 
 • Praćenje performansi
 • Konsolidacija i centralizacija obračuna

Kombinovana ekspertiza

Jačanje i unapredjenje konkurentnosti Vašeg lanca snabdevanja
Sinergija izmedju carinskog, fiskalnog zastupanja i "Know -how" iz oblasti logistike pruža Vam neuporedivu tržišnu ekpertizu
Naša snaga leži u sposobnosti kombinovanog upravljanja carinskim, poreskim i logističkim operacijama (nalaženje konkurentnog rešenja) sa taktičkim "know-how" uz pomoć naših kontrolnih centara, menadžmenta tokova i sistema praćenja.

Prednosti na osnovu GEFCO ekspertize

 • Finansijska dobit i optimizacija novčanih tokova 
 • Visoka efikasnost lanca snabdevanja 
 • Harmonizacija tokova od početka do kraja 

Lifleti o carisnkom zastupanju

Obezbedjenje pouzdanosti i sigurnosti carinskih procedura

pdf, 208 KB

Učitajte

17 AEO* sertifikacija

* Ovlašceni ekonomski Operater

118 država

Carinske operacije se vode na području

Više od 50

50 godina iskustva u carinskim operacijama

Više od 430000

430 000 izvršenih carinskih operacija (2018)

Zašto GEFCO

 • Jednostavnost

  • Jedinstveni kontakt
  • Integrisana logistička rešenja
  • Upravljanje vašim carinskim operacijama
 • Efikasnost

  • Operativna izvrsnost
  • Optimizacija troškova
  • Smanjeni tranzitni troškovi
 • 360° vidljivost

  • Praćenje vaših aktivnosti u realnom vremenu
  • Performanse menadžmenta
  • Kontrola međunarodnih tokova preko kontrolnog tornja

Podelite