Pristup

Logistika litijum-jonske baterije

Integrisana logistička rešenja

Električna mobilnost raste i obuhvata električna vozila,  e-bicikle i e-skutere. U 2030. godini 90 % svetske tražnje za baterijama predstavljaće mobilniost električnih izvora energije.* Da li tražite logističkog partnera koji bi mogao da Vam ponudi kompletna integrisana rešenja posvećena litijum-jonskim baterijama. Sa našom podrškom, u svakom trenutku možete proveriti status Vaše pošiljke. Tim naših posvećenih stručnjaka zahvaljujući svom operativnom iskustvu dizajnirao je pouzdana I kompatibilna rešenja, koja će odgovarati svim Vašim potrebama.

*U gigavat-satima (Izvor: Statista)

Inženjering

Usaglašen dizajn i kružna logistička resenja

Litijum-jonske baterije su klasifikovane kao opasna roba I postoje stroge regulative za transport I skladištenje ove vrste gotovih proizvoda. Baterije su osetljive na spoljne faktore kao što su temperatura, vlaga I moguća fizička oštećenja. Posebni propisi za pakovanje kao I definisane količine za isporuku predstavlja način na koji se pomenuta roba štiti od mogućih oštećenja pri transportu, padova, udara I ostalih fizičkih oštećenja. U GEFCO kompaniji, podržavamo Vas u dizajniranju integrisanog, transportnog i logističkog rešenja koje će biti usklađeno da dostigne efikasnost troškova.

 • Inžinjering kretanja : ulaz, izlaz i postupanje sa litijum-jonskim baterijama nakon isteka životnog veka.
 • Regulativni propisi : Naši timovi su podržani od strane pravnog tima i tima za kvalitet, kako bismo Vam pružili rešenje koje ispunjava sve Vase zahteve.
 • Dizajnerska rešenja : fizički i IT tokovi.
 • Optimizacija tokova

Ulaz litijum-jonske baterije i upravljanje ćelijama

Pojednostavite svoje snabdevanje visoko integrisanim logističkim rešenjima

 • Pažljiv odabir prevoznika i dobavljača 
  • Vazdušni transport
  • Brodski transport 
  • Železnički transport 
  • Drumski transport 
  • Pakovanje 
 • Transportna rešenja opasnih materija na teritoriji Kine i Evrope odvrata do vrata
  • Multimodalno rešenje (vazdušni, brodski, železnički i putni transport) usklađeno za prevoz opasne robe. 
  • Redovni polasci
  • Upravljanje porudzbinama
  • Upravljanje dokumentacijom 
  • Upravljanje transportom iz više izvora
  • Carinsko upravljanje i fiskalna zastupljenost
 • Usluge skladištenja pomenute robe u strogo regulisanim skladištnim uslovima
  • Ulazno poslovanje: prijem, punjenje...
  • Usklađeno skladištenje: temperatura sredine: +15° - +35°,ovladavanje higrometrijom, specijalna zaštita od požara, specijalni SAS za punjenje baterije.
  • Izlazno  poslovanje: Jit dostava do linijske proizvodnje 
  • Usluge sa dodatnom vrednošću 
   • Mera kvaliteta kontrole
   • Test naelektrisanja 
   • Repacking  
   • Upravljanje poništenja po lot broju ili SKU levelu 
 • Praćenje tokova robe

Izlazno poslovanje

Snižavanjem troškova i ekološki okrenuti efikasnim rešenjima pojednostavljujemo distribuciju rezervnih delova nakon prodaje

Logistika rezervnih delova za baterije je složena za upravljanje zbog restriktivnih regulativa i promenljivih faktora u okruženju. U GEFCO kompaniji, pružamo Vam visoko usklađena fleksibilna rešenja.

 • Dizajnerska rešenja
 • Pažljiva selekcija naših prevoznika i dobavljača
 • Integrisana logistička rešenja: pakovanje, skladištenje i transport  
  • Usklađeno skladištenje: Distribucioni Centar ili Centar u blizini; zajednički ili prilagođen
  • Felksibilna rešenja za transport opasne robe: u zavisnosti od  Vaših zahteva, pružamo : FTL, LTL, TSC, ADR
  • Moguće uvid u praćenje tokova robe
  • Rešenje za pakovanje:
   • Ambalaža
   • Bezbedan transport 
   • Logistika povratnih tokova

Upravljanje baterijama nakon isteka životnog veka

Poverite kružnu logistiku pouzdanom dobavljaču

Šta se desi sa automobilskom itijum-jonskom baterijom nakon isteka životnog veka postaje sve bitnije životno pitanje. Uzimajući u obzir resurse koji utiču na proizvodnju baterije, ovo je naravno veoma bitna briga za životnu sredinu. Međutim, takođe će verovatno biti strategija snabdevanja.

Na duže staze, biće važan procenat litijum-jonskih baterija i materijala koji može biti recikliran i ponovo korišćen.

Od servisa za popravku do servisa za reciklažu ili od servisa za reciklažu do proizvođača, moćemo da ponudimo posvećena usaglašena rešenja.

Rešenje pakovanja za višekratnu upotrebu za litijum-jonske baterije.

Poverite pakovanje vaše robe partneru koji je iskusan

 • Inžinjering pakovanja: dizajnirati najbolje rešenje koje ispunjava zahteve
 • Sveobuhvatan opseg rešenja za ulazni i izlazni transport  
  • UN sertifikovano
  • IOT praćenje 
  • Dostupno u više veličina 
  • Biorazgradivo pakovanje
 • Namensko pakovanje za: 
  • Funkcionalne litijum-jonske baterije i ćelije
  • Ostećene i defektivne litijum-jonske baterije i ćelije
  • Litijum-jonske baterije koje će biti reciklirane
 • Menadzment i optimizacija procesa pakovanja od strane naših eksperata
 • Upravljanje odnosima sa trećim licima(prodavac, servis za popravku, DC, skladište u blizini, servis za reciklažu, proizvođač)
 • Kontrola kvaliteta i kontinuirano održavanje paketa

Sinhronizovanje Vaših operacije uz pomoć kontrolnog tornja

Konstantno optimizujte svoje tokove i efekasno upravljajte varijacijama, problemima i prekidima.

Snabdevanje litijum-jonskih baterija i ćelija je kritično područje. Kako bismo obezbedili globalnu 
vidljivost protoka i pojačali saradnju između  različitih igrača u VASEM lancu snabdevanja nudimo usluge kontrole, praćenja I upravljanja svim Vašim tokovima robe koje se odnose na šire geografske oblasti.

Naš kontrolni toranj oslanja se na sledeće osnove:

 • Posvećen internacionalan tim
 • Saradnički IT sistemi
 • Usaglašen proces 
 • Analitika moći

Naš kontrolni toranj snabdeva Vas sa sveobuhvatnim asortimanom usluga: 

 • Usluge porudzbine
 • Planiranja
 • Lociranje i praćenje i usluge 
 • odstupanja 
 • Fakturisanje
 • Napredna analitika 
 • Napredna usluge 

Zašto GEFCO?

 • Usklađen, siguran i ekološki ekifasano

  • Rešenje
 • Od poćetka do kraja

  • Integrated Logistics Solution
 • 100%

  • Status pošiljke i pouzdanost podataka