NAŠE ANGAŽOVANJE U POGLEDU KVALITETA

Poštovanje rokova, stvaranje uslova da proizvodi stignu sveži, obezbeđivanje pouzdanih radnih postupaka i organizovanje troškova su svakodnevni izazovi za stručnjaka za logistiku. Kao kompanija koja uvek teži vrhunskom kvalitetu, GEFCO ima pohranjene podatke o poslovanju od preko 65 godina sa automobilskom industrijom, jednom od najzahtevnijih na svetu kad se radi o logistici. Naš proces postizanja kvaliteta pokreće namenski sistem upravljanja koji podržava našu organizaciju, lokacije i poslovanje na svim nivoima.

Posvećenost kvalitetu: Pravi proizvod u pravo vreme na pravom mestu i po pravoj ceni.

AKTIVNI PRISTUP SERTIFIKACIJAMA I SAOBRAZNOSTI

GEFCO aktivno uključuje strandarde i sertifikacije koje zahtevaju klijenti u sektoru logistike, ali mi idemo i dalje od toga, obezbeđujući odgovore na specifične zahteve svakog tržišta.

 

Sistem upravljanja kvalitetom po međunarodnim standardima

  • Sertifikacija ISO 9001: ova sertifikacija se primenjuje na sisteme upravljanja kvalitetom, da potvrdi da odgovaraju kriterijumima klijentovih prioriteta, angažovanja u upravljanju i stalnog napretka. Cela GEFCO Grupa je sertifikovana po ISO 9001 standardima.
  • Sertifikacija ISO 14001: ova sertifikacija se primenjuje za suočavanje sa opasnostima ugrožavanja životne sredine, i dodeljena je na 60 GEFCO lokacija u 14 zemalja. Aktivno i voljno radimo na uvećanju broja sertifikovanih lokacija.

 

Prilagođena rešenja

Na osnovu vaših zahteva, GEFCO može da ponudi i prilagođena rešenja za reviziju, procenu i sertifikaciju za specifične usluge.

  • Procena EcoVadis: Ovo pokriva politiku korporativne društvene odgovornosti. Kompanija GEFCO je procenjena, a zatim i priznata kao jedna od najboljih u logističkom sektoru.
  • SQAS* je specifična za hemijsku industriju i procenjuje performanse u pogledu kvaliteta, bezbednosti, životne sredine i isporučilaca logistike. Sedam GEFCO lokacija u Nemačkoj i Italiji su nosioci ovog sertifikata.
  • SMETA* procenjuje etičku praksu u lancima snabdevanja. Ovaj sertifikat dodeljen je celoj GEFCO grupi.

*SQAS: Sistem procene bezbednosti i kvaliteta; SMETA: Revizija trgovinske etike članova grupe Sedex

GEFCO standardi:

GEFCO koristi interne standarde radi postizanja najbolje prakse: naših 400 poslovnih standarda garantuju isti nivo kvaliteta svuda u svetu. Eksterne i interne revizije obezbeđuju godišnju procenu na lokaciji o saobraznosti sa ovim standardima i praksom.