Logistička rešenja

Već više od 65 godina, GEFCO nudi čitav niz logističkih usluga i transporta (drumski, pomorski, vazdušni, železnički) i garantuje konkurentnost i operativnu izuzetnost.

Pored ovih usluga, potreban vam je fleksibilan i globalni partner kojim vam pruža kompletna rešenja za sve vaše operativne izazove, geografske ili sektorske.

Pomaže vašem razvoju kombinovanjem efikasnosti i pouzdanosti duž čitavog lanca snabdevanja.... GEFCO odgovara na ovaj cilj sa 6  ključnih ponuda: LOGISTIČKE USLUGE, INTEGRISANA LOGISTIKA, STRATEŠKI EKSPERT, JEDINSTVENA REŠENJA, GEO-PORTALI, INDUSTRIJSKA REŠENJA .

INTEGRISANA LOGISTIKA, DNK GEFCO grupe

Među predloženim rešenjima, Integrisana Logistika, GEFCO DNK, čini vodeću ponudu grupe. Kao planetarni logistički integrator, mi smišljamo i upravljamo optimizovanim rešenjima „Od Vrata Do Vrata“ za vaš račun:

  • Ulazna logistika vaših proizvodnih lokacija
  • Distribucija do vaših skladišta i prodajnih mesta (gotovi proizvodi, vozila, rezervni delovi)

Vidljivost od 360°

Da bi garantovali vaš logistički učinak, našim rešenjima rukuje jedinstveni kontakt ili kontrolni toranj koji koordiniše ceo logistički lanac i obezbeđuje vidljivost od 360°. Naš "Track & Trace" alat nudi vam nadzor vaših aktivnosti u realnom vremenu.

Planetarna pokrivenost
12,000 zaposlenih u 44 zemlje
Integrisana mreža sa preko 400 objekata

Zašto GEFCO?

JEDNOSTAVNOST   EFIKASNOST   KONTROLA
   

Integrisanih rešenja Implementacija

Jedinstveni kontakt

 

Optimizacija troškova

Smanjeno vreme isporuke

 

Track & Trace

Kontrolni toranj

 

Kako bi se garantovale konkurentne cene u svim industrijama širom sveta, GEFCO kontinuirano optimizuje šemu transporta. Da biste saznali više o tome kako GEFCO može da vam pomogne da postignete svoje ciljeve, kontaktirajte nas.

                    Obratite se vašem GEFCO logističkom stručnjaku               

 

GEFCO logistička rešenja sa dodatom vrednošću:

CARINSKI I PORESKI INŽENJERING

GEFCO garantuje optimizaciju i pouzdanost procedura.

       Pročitajte više       

TRANSPORTNA AMBALAŽA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU

25 godina iskustva u pružanju usluga vašoj industriji

       Pročitajte više       

SKLADIŠTENJE

59 platformi za skladištenje vama na usluzi

       Pročitajte više      

LOGISTIKA VOZILA

GEFCO je evropski br. 1 za logistiku gotovih vozila.

       Pročitajte više