Logistika hrane, maloprodaje i mode

Od upravljanja velikim količinama, odgovornosti prema životnoj sredini, do mogućnosti prilagođavanja fluktuacijama tržišta, GEFCO pruža inovativna rešenja "od vrata do vrata" koristeći napredne bezbednosne sisteme koji su prilagođeni vašim specifičnim zahtevima. Specijalista za maloprodaju i robu široke potrošnje, GEFCO Logistika Robe Široke Potrošnje garantuje sveobuhvatnu i kvalitetnu uslugu za vaš lanac snabdevanja.

Ulazna logistika

 • Prikupljanje sirovina i pakovanje na lokacijama vaših dobavljača
 • Dostavljanje do vaših proizvodnih pogona
 • Konsolidacija i optimizacija tokova korišćenjem fleksibilnih logističkih planova
 • Organizacija pakovanja

Distribucija do skladišta

 • Kontrola kvaliteta po ulasku u i izlasku iz skladišta
 • Upravljanje zalihama
 • Priprema naloga: pakovanje, prepakivanje, etiketiranje, promo-paketi
 • Carinsko skladište

Kapilarna distribucija

 • Usklađivanje sa vašim rasporedom: isporuka se vrši ili na određeni dan tokom određenog vremenskog perioda, ili po dogovoru.
 • Upravljanje promotivnom logistikom: isporuka i instalacija kompleta na mestima prodaje.
 • Precizno praćenje: "track and trace" sistem garantuje precizan nadzor sa potvrdom isporuke.
 • Fleksibilna rešenja: mogućnost organizovanja hitne i namenske isporuke ukoliko je to potrebno.
 • Upravljanje povratnim tokovima: u vaše ime upravljamo vraćanjem oštećenih ili neprodatih proizvoda kao i prikupljanjem prazne ambalaže.

Zašto GEFCO?

Top 10 u Evropi

€ 4,2 milijarde prometa u 2015. godini

Preko 400 postrojenja širom sveta

• Inženjering logistike, carine i poreza
• Operativna izuzetnost
• Jedinstveni kontakt
• Potpuno praćenje (Track & Trace) 
• Upravljanje KPI i učinkom
• Kontinuirano unapređenje

                          Obratite se vašem logističkom stručnjaku                     

 

GEFCO nudi kompletna rešenja kako da poboljšate svoju logistiku:

LLP-4PL HRANE, MALOPRODAJE I MODE

GEFCO obezbeđuje potpuno upravljanje vašim lancem snabdevanja

       Pročitajte više       

GEO-PORTAL EVROPA

GEFCO stručnost, lokalno i međunarodno

       Pročitajte više